Ülkeyi seçin

Ülkeyi seçin

PROMISE Açık Eğitim Kaynaklarımız, mülteci ve göçmenler ile çalışan eğitimciler ve hizmet sağlayıcılar için hedef kitleyi sosyal entegrasyonu konusunda hazırlamayı hedeflemektedir. Böylece eğitimciler ve hizmet sağlayıcılar mülteci ve göçmenleri toplumla bütünleşmesini daha rahat sağlayabileceklerdir.

Aşağıdaki içeriklerden size uyan ve kendinizi geliştirmek istediğiniz her hangi bir bölümden başlayabilirsiniz:

  • Dil ve iletişim
  • İstihdam ve eğitim
  • Refah ve aile
  • Sivil yaşam ve kültür