Choose your Country

Choose your Country

PROMISE Açık Eğitim Kaynaklarımız, hizmet sağlayıcıları, mülteciler ve göçmenler için gerçek yaşam ihtiyaçlarına dayalı olarak ilgi çekici ve esnek bir şekilde yüksek kaliteli, son derece alakalı eğitim ve öğretim sağlama becerisiyle donatmayı amaçlamaktadır.

İçeriğimizde ilerleyin veya modüllerimiz arasında karıştırın ve eşleştirin:
a) Dil ve iletişim
b) İstihdam ve eğitim
c) Refah ve aile
d) Sivil yaşam ve kültür