PROMISE Sosyal Bütünleşme Aracımızın amacı, yetişkin eğitiminde kültürlerarası yeterlilik gelişimine yönelik en etkili yaklaşımlar konusunda eğitimcilerin, kuruluşların ve paydaşların farkındalığını artırmaktır.

Mülteciler ve yeni gelen göçmenler için öğrenme fırsatlarının sağlanmasına ilişkin iyi uygulamaları sizler için derledik ve şimdi bu iyi uygulamaları sizlerle paylaşıyoruz.

Sosyal Bütünleşme Aracı, mülteciler ve göçmenler için eğitim fırsatlarında en iyi uygulamaları belirlemek ve paylaşmak için Avrupa çapında yapılan titiz araştırmalar sonucunda oluşturulmuştur. Yeni toplumlarına tam olarak entegre olmalarını sağlamak için mülteciler ve göçmenler etrafında eğitimli bir topluluk oluşturmaya yardımcı olmak için bu sosyal bütünleşme aracı kullanılabilir.